faillissementsrecht


Mocht u te maken krijgen met een (dreigend) faillissement bij een relatie van u, dan is het zaak om snel deskundige hulp in te roepen. Mede door het regelmatig volgen van specialisatieopleidingen en mijn ervaring als curator in faillissementen, kan ik u goed en snel bijstaan bij onder meer het vestigen en uitwinnen van zekerheden, het voeren van procedures bij bestuurdersaansprakelijkheid en uiteraard ook bij het voorkomen van faillissementen.