contractenrecht


Bij het zakendoen is een heldere vastlegging van gemaakte afspraken onmisbaar. Ik kan u bijstaan bij het goed en helder opstellen van overeenkomsten. Dit betreft dan onder meer huurovereenkomsten, koopovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, maar ook zeer belangrijk, uw algemene voorwaarden. Mochten er op enig moment geschillen ontstaan over uw contracten, dan kan ik voor u de noodzakelijke gerechtelijke procedures voeren. Tenslotte kan ik voor u ook de incasso van vorderingen verzorgen.